Prispevek_logo

Sodobni evropski antisemitizem

Skrajšano objavljeno v Delu, dne 16. marca 2019, na str. 7. Našim obiskovalcem ponujamo prvotno, neskrajšano različico.

Pojavne oblike antisemitizma v Republiki Sloveniji v precejšnji meri odstopajo od evropskega. Judje se v Sloveniji ne srečujemo z rasistično ideologijo tipično za fašizem in nacizem. Nekaj tovrstnih anonimnih komentarjev na družbenih omrežjih, kot so zapisi Goriških panterjev, ne moremo šteti za prevladajoče. Splošno gledano je slovenska politična desnica naklonjena judovstvu in Izraelu, kot naši zgodovinski in duhovni domovini, ter kaže precejšnje razumevanje za težave s protiustavno diskriminacijo s katero se srečujemo na področju obrednega zakola živali in obrezovanja novorojenčkov. Tudi verskega antisemitizma, kakor ga pozna Poljska ali Italija ne zanavamo. Zlasti moramo poudariti naklonjenost Rimokatoliške cerkve in udeležbo njenih predstavnikov na verskih dogodkih naše skupnosti. Odnos krščanstva do judovstva je sicer skozi zgodovino hudo obremenjen, vendar je po papeški encikliki Nostra aetate to razmerje postavljeno v relacije kakor med straješim (judovstvo) in mlajšim (krščanstvo) bratoma.

To kar je slovenski problem v kontekstu antisemitizma, je odnos sredinske in predvsem leve politične scene do kršitve naših verskih pravic, in ne nazadnje do Izraela kot matične države, ki povezuje in združuje Jude po vsem svetu. Skorajda paranoična obremenjenost z izraelsko notranjo in zunanjo politiko, prednjačita v tem spletni portal MMC in časnik Večer, ima svoje jugoslovansko ideološko ozadje v proletarskem internacionalizmu, hladni vojni in anacionalni liberalni ideologiji, prežeti v novejšem času z elementi kulturnega marksizma. Dejstvo, da je Izrael judovska država v sedemdestletnem sovržanem obkroženju, ki postavlja interes preživetja skupnosti nad interes posameznika. Enačiti Gazo z nacističnimi taborišči, govoriti, da je Izrael okupiral teritorij kjer so grobovi naših praočakov, in je večina javnosti to poniglavo sprejela, je nesramnost brez primere in slabo prikrito sovraštvo do Judov. Končno, vsakoletni spominski dan na holokavst ima za levico le en izključno notranjepolitični cilj: spomniti desno opcijo na kolaboracijo z nacizmom. Medtem se pa vsako leto vladajoča politična levica, ki je po vojni barbarsko porušila sinagogo v Murski Soboti, izmika vrnitvi premoženja ta istih Judov, ki se niso vrnili iz taborišč.

Objavljeno / Published: י״ז באדר ב׳ ה׳תשע״ט – March 24, 2019