About Us

Judovska skupnost Slovenije (JSS) je krovna in osrednja verska organizacija za judovski narod, živeč na teritoriju Republike Slovenije. Skupnost zagotavlja versko in duhovno oskrbo svojih ljudi. Njeni organi so najvišja telesa judovske etnične in verske skupnosti v Sloveniji. JSS je edina legitimna predstavnica slovenskih Judov.

JSS je pravna naslednica in ima kontinuiteto pravnega subjekta vseh judovskih skupnosti z območja, ki ga pokriva današnja Republika Slovenija.

JSS je polnopravna članica Evroazijskega in Evropskega judovskega kongresa, Evropske unije judovskih študentov, Evropskega judovskega sklada ter ima dogovor o partnerstvu z Izraelskim judovskim kongresom.

JSS se s svojo sestrsko skupnostjo v avstrijskem Gradcu formalno povezuje v Združenju judovskih skupnosti Gradca in Ljubljane (nem. Verband der Jüdischen Gemeinden Graz und Laibach).

Predsednik: Boris Čerin-Levi

Podpredsednik: dr. Igor Vojtic
Glavni rabin za Slovenijo in predstojnik Habada Slovenije: rabin Ariel Haddad

Edina sinagoga v Sloveniji je sinagoga Judovske skupnosti Slovenije, ki pripada ortodoksni usmeritvi, in se nahaja v Ljubljani. V prestolnici si JSS lasti tudi edino aktivno pokopališče v Sloveniji.

Pod okriljem krovne organizacije trenutno ni pridruženih društev ali zavodov.


 
Zadnja posodobitev: 28. maja 2024.